Loading

Comórtas dathúcháin Rita

Comórtas dathúcháin Rita

Cabhraigh! Cabhraigh!

Seo Chugainn Cailleach!

An Chailleach! As Rita agus an Chailleach! Ó, a thiarcais, ghoid sí na dathanna go léir! Ach fan nóiméad a deir tú, cé mise? Mise Máire Zepf, gan amhras! Údar na leabhar Rita agus ...

(PICTIÚIRÍ DATHÚCHÁIN AG BUN AN LEATHANAIGH!)

A leithéid de gheit a baineadh asam lá amháin nuair a d'oscail mé leabhar Rita agus bhí na leathanaigh go léir iompaithe dubh agus bán! Ansin chuala mé Tee hee hee! agus chonaic mé an Chailleach ag éalú leis na dathanna go léir!

Bhuel, labhair mé le mo fhoilsitheoir An tSnáithaid Mhór láithreach bonn agus mo chairde i nGael-Taca. Shocraíomar ar phlean: céard faoi chomórtas dathúcháin a chur ar siúl? Mar b'fhéidir go mbrisfeadh sé draíocht na caillí má dhathaigh a lán páistí pictiúirí de Rita? Agus is féidir lenár gcairde i nGlór na nGael cabhrú linn chun an scéal a scaipeadh ar na meáin shóisialta! 

Bhuel, fad is a bhí an comórtas á eagrú ag Gael-Taca, rinne Rita agus mé féin iarracht chun an fhadhb a réiteach sinn féin. Faraor, tá cara mór le Rita an-tinn ó ghoid an Chailleach a chuid dathanna uaidh. Rita bocht! Rinne sí a dícheall chun rudaí a chur ina cheart arís ach, mar a fheiceann sibh—criáín, pinn luaidhe daite agus scuaba péinte caite ar fud na háite—níl sé éasca dragún iomlán a dháthú agus b'éigean di éirí as ar deireadh. Í tuirseach traochta ón dathadóireacht ar fad.

Fós féin, ní nós le Rita géilleadh go héasca agus lorg sí cath draíodóireachta leis an gCailleach mar sin. Rinne sí a slaitín draoíochta féin fiú agus, féach (nach í an cailín cliste í!) d'éirigh léi í féin a dháthú! Ach, faraor, cé gur sheas sí an fód go maith, chríochnaigh an cath ar comhscór agus fágann sé sin fós i bponc sinn. 

Murach gur féidir leatsa cabhrú linn? Níl le déanamh agat ach ceann amháin de na trí phictiúirí thíos a phriontáil amach agus é a dháthú. 

Cliceáil ar na naisc seo chun na pictiúirí dathucháin a híoslodáil:

Pictiúr dathúcháin 1 (Rita agus an dragún ag eitilt)
Pictiúr dathúcháin 2 (Rita agus an Chailleach i mbun cath draíodóireachta)
Pictiúr dathúcháin 3 (Rita agus an Dragún tuirseach traochta)

♥♥♥

NÓ, más i gCorcaigh, i bPort Láirge, nó i gCiarraí thú, tá pictiúirí dathúcháin le fáil id' leabharlann áitiúil!

♣♣♣

Muna bhfuil printéir agat sa bhaile, tarraing do phictiúr féin de Rita agus beidh sé gach pioc chomh maith! 

♠♠♠

2 slí inar féidir leat do phictiúr dathaithe a chur chugainn:

  • Glac grianghraf de agus seol chuig eolas@gaeltaca.ie

  • Nó cuir sa phost é chuig Ionad Ghael-Taca, 22 Port Uí Shúilleabháin, Corcaigh.

Agus ná déan dearmad d'ainm, d'aois agus do sheoladh baile a lua!

Spriocdháta: Dé Máirt 3ú Mí na Samhna 2020

Duaiseanna iontacha dosna pictiúirí tarraingthe agus dathaithe is fearr!

Agus cá bhfios, b'fhéidir go mbuailfimid le chéile lá éigin mar beidh mé ag teacht go Corcaigh chuig Ionad Ghael-Taca nuair a fhilleann an gnáthshaol. Má thagann tú, bí ullamh chun cúpla geáitse gasta a dhéanamh mar seans go mbeidh scoil ninja á réachtáil agam ann mar a rinne mé i gCultúrlann Mc Adam Ó Fiaich i mBéal Feirste anuraidh. Seo físeán den ócáid sin: https://vimeo.com/383724540.

Go dtí sin, a Dhreoilín Teaspaigh Óig, sayonara agus ádh mór ort,

♥♥♥

Máire Zepf.

Maoinithe ag