Loading

Paráid Gaelach agus Bródúil

Paráid Gaelach agus Bródúil

Mar chuid de cheiliúradh ‘Bliain na Gaeilge’, reáchtáil Gael-Taca Paráid Ollmhór trí chathair Chorcaí leis an dtéama ‘Gaelach agus Bródúil’. Eagraíodh an Paráid  ar an Máirt, 6 Márta @11.00r.n. Bhí sé mar chuid de cheiliúradh Sheachtain na Gaeilge freisin.

Bhailigh gach duine ar Cé Lapaigh ag 10.30 r.n. agus thosaigh an imeacht ag 11r.n. Le tuismitheoirí mar mhaoir ar an lá, in éineacht leis na páistí scoile, agus Gaelphobal chorcaí i gcoitinne  bhí an-lá ag gach duine a bhí páirteach ann. Bhí suas le 1,000 duine ar sraideanna Chorcaí don imeacht agus bhí an ócáid clúdaithe ag na meáin áitiúla agus na meáin Gaeilge chomh maith.

Ag labhairt dó i ndiaidh na paráide mhol Bainisteoir Forbartha Peadar de Blúit na hiarrachtaí a chuir gach duine isteach san imeacht, “Tá Gael-Taca ar bís a bheith ceangailte le himeacht mar seo. Léiriú é gan amhras, ar an obair atá ar siúl ag na grúpaí agus institiúid Gaeilge éagsúla sa chathair agus sa chontae. Táimid fíor-bhuíoch do gach duine a tháinig amach inniu agus gach duine a chabhraigh in eagrú na hócáide - go háirithe i ndiaidh na droch aimsire a bhí againn le déanaí! Tá an bhliain óg fós, tá go leor eile ag teacht i 2018, agus do Sheachtain na Gaeilge na bliana seo fiú amháin - agus táimid ag súil go spreagfaidh seo daoine a bheith páirteach ins na himeachtaí atá le teacht!”

Maoinithe ag