Loading

Gaelscoil Gach Scoil

Tá feachtas úr ar bun ag Gael-Taca, le tacaíocht ó Conradh na Gaeilge. Tá uainn an deis a thabhairt do scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla iompú ina Gaelscoileanna.

Ó bunaíodh an stát níor éirigh le haon rialtas an Ghaeilge a athbheochan mar theanga beo, a úsáidtear lasmuigh den chóras oideachais ar bhonn laethúil. Leis an bplean seo táimid ag iarraidh go mbeidh gach scoil ina Ghaelscoil.

Sa chéad bhliain d’fheidhm an phlean seo, beidh dualgais at mhúinteoirí sna bunscoileanna go léir ábhar curaclam amháin a mhúineadh trí mheán na Gaeilge agus cuirfidh siad ábhar eile leis sin le beith múinte trí mheán na Gaeilge gach dara bliain.

Chun an turas seo a dhéanamh níos taitneamhaí do mhúinteoirí agus do pháistí, tosóidh siad le hábhair neamh-acadúla. Leanfaidh an próiseas seo ar feadh 20 bliain ar fad.

Nuair atá múinteoirí compordach le cuid mhór de na hábhair a mhúineadh trí mheán na Gaeilge déanfaidh an scoil cinneadh go mbeidh an Gaeilge mar theanga oifigiúil chumarsáide agus mhúinteoireachta sa scoil.