Loading

Gnó

Chuireamar os comhair lucht gnó gur buntáiste dóibh fógraíocht a dhéanamh dá ngnó trí Ghaeilge. Níorbh fhada go raibh fógraíocht le feiscint ar Shiopaí is Ollmhargaí, Bainc is Oifigí, Tithe Tábhairne is Bialanna, Busanna is Eastáit Tithíochta.

Cuireann Gael-Taca seirbhís ar fáil do lucht gnó na cathrach, chomh maith. Is mór an buntáiste an Ghaeilge a úsáid i ngach gné den ghnó. Tugann Gael-Taca cabhair agus comhairle d’aon ghnólacht atá ag iarraidh an Ghaeilge a úsáid le haghaidh margaíochta. Is féidir an Ghaeilge a úsáid ar bhileoga, tuarascálacha, suíomhanna idirlín, agus biachláir. Tugann an teanga aitheantas faoi leith do ghnó mar ghnó Éireannach, rud go bhfuil luach an-mhór air.

Liostaí Gnó

Seo iad liostaí ghnó Gael-Taca

Maoinithe ag