Loading

Gradam Uí Chuanacháin

Ba ea spreagadh na Gaeilge trí mheán an ghnó bun-aidhm ár mbunaitheoir, Pádraig Ó Cuanacháin. Leanaimid an sampla sin fós inniu lenár nGradam Gnó, Gradam Uí Chuanacháin. Aithníonn an Gradam—a bhronntar ar bhonn bliantúil—gnólachtaí i gCorcaigh a thógann 'buntáiste breise' na Gaeilge ar bord ina gcuid gnóthaí. Chomh maith leis sin tá ballraíocht chorparáideach ar fáil do gnóthaí i gCorcaigh, agus níos faide ó bhaile. Chomh maith leis sin tabharfar tús áite do bhaill ag imeachtaí Ghael-Taca i rith na bliana, agus cuirfear deiseanna fógraíochta éagsúla ar fáil i gcaitheamh na bliana leis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gradam Uí Chuanacháin

Bhí Pádraig i measc bunaitheoirí  Ghael-Taca i 1987 agus bhí dlúthbhaint aige le bunú Ghaelscoileanna i gcathair is i gcontae Chorcaí. Chuir Pádraig roimhe go mbeadh an Ghaeilge le tabhairt faoi ndeara ag daltaí scoile lasmuigh den rang scoile agus ghríosaigh sé an lucht gnó chuige sin. Tháinig borradh is fás faoin nGaeilge ag an am, agus tá Gael-Taca ag leanúint sampla Phádraig ó shin.

Ba mhór an chailliúint a bhás dá mhuintir gheanúil is do shaol na Gaeilge, ní hamháin i gCorcaigh ach ar fud na tíre chomh maith. Bronnfar an gradam seo ar an gComhlacht nó ar an nGnó is mó a chuireann an Ghaeilge chun cinn. Tá slite éagsúla chun an Ghaeilge a úsáid sa ghnó: is féidir í a úsáid ar láithréain gréasáin, ar fhógraíocht, ar chomharthaíocht nó ar bhileoga eolais. Tá foireann Ghael-Taca ann chun comhairle agus cabhair a thabhairt d’éinne atá ag iarraidh an Ghaeilge a úsáid. Tá bá an-mhór ag muintir Chorcaí leis an nGaeilge agus is uirlis iontach í an teanga i gcursaí margaíochta. Tapaidh an deis.

Ó thaobh úsáid na Gaeilge de, taispéanann an taigdhe :

  • Is difreálaí é an Ghaeilge
  • Cuireann úsáid na Gaeilge i nGnó Rochtain ar fáil chuig Margaí Nua
  • Is féidir le húsáid na Gaeilge i nGnó Cáil Cuideachta a fheabhsú
  • Tá úsáid na Gaeilge i nGnó Costéifeachtach agus Éasca le Forfeidhmiú

Cén fáth go núsáidfá an Ghaeigle i do ghnó?

  • Buntáistí Tráchtála- Difreálann sé tairgí agus seibhísí ó chuid do iomaitheoirí mar bíonn eispéireas an chustaiméara níos deise. Cuireann sé margay nua ar fáil (Os cionn 7,000 dalta ag freastal ar Gaelscoileanna i gCorcaigh)
  • Buntáistí Brandála –Aibhsítear Eitneachas agus Bunús na tairgí (Éireannach / Áitúil / Pobail)
  • Tá ‘Éireannachas’ mar radharc nua aimseartha ar ‘Seamróga’. Chlúdaigh na buntáistí ‘Caidrimh Poiblí’ a bhain le húsáid na Gaeilge gach rud ó aitheantas custaiméara agus tionscail agus gradam.
  • 27 Gaelsocileanna i gCorcaigh

Maoinithe ag