Loading

Daoine

Eagraíocht pobal-bhunaithe atá i nGael-Taca. Táimid an-bhuíoch dár gcoiste, agus do na baill as an am agus an tacaíocht a thugann siad don eagraíocht. Ní neart go cur le chéile.

An Fhoireann

Seo liosta fhoireann Gael-Taca

Maoinithe ag